Klaverjassen

Het klaverjassen wordt in Nederland op diverse manieren gespeeld. Over het algemeen zijn de verschillen tamelijk gering.
Ze kunnen betrekking hebben op het al dan niet verplicht opnemen aan het spel, de troefplicht (Amsterdams of Rotterdams),
de roembepaling bij vier gelijke kaarten in één slag, de extra beloning voor het behalen van een mars.

Bij onze vereniging wordt er gekaart volgens het Amsterdamse systeem.
Na het geven van de kaarten mag elke speler een keer passen, maar als idereen past is de eerste speler na de deler verplicht te spelen.
We spelen drie boompjes van zestien spellen per avond.

SPELREGLEMENT KLAVERJASSEN

Amsterdams systeem.

INLEIDENDE bepalingen tot het spelreglement:

 1. Elk lid van de KBN is verplicht op zijn toernooien onder de KBN-noemer, volgens de KBN-regels te handelen. Is dit niet mogelijk dan kan het lid via de KBN in aanmerking komen voor assistentie tegen onkostenvergoeding als vermeld in artikel 6 van het  huishoudelijk reglement.
 2. In het reglement worden geen afkortingen gebruikt.
 3. Een spel bestaat uit 32 kaarten, verdeeld over de kleuren: schoppen, ruiten, harten, klaveren.
  Van elke kleur: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven.
 4. De rangorde van de speelkaarten is bij geen troef : aas, tien, heer, vrouw, boer, negen, acht, zeven.
  De rangorde is bij wel troef : boer, negen, aas, tien, heer, vrouw, acht, zeven.
 5. De punten waardering van het spel:
  • Bij geen troef: aas = 11 punten, tien = 10 punten, heer = 4 punten, vrouw = 3 punten, boer = 2 punten, negen = 0 punten, acht = 0 punten, zeven = 0 punten.
  • Bij wel troef: boer = 20 punten, negen = 14 punten, aas = 11 punten, tien = 10 punten, heer = 4 punten, vrouw = 3 punten, acht = 0 punten, zeven = 0 punten
  • De partij die de laatste slag incasseert, krijgt bij het puntentotaal 10 punten extra.
  • Het totaal aantal punten te behalen in een spel (exclusief de gemaakte roem) is 162 punten, namelijk:

   4 x Aas4 x 11 punten =44 Punten
   4 x Tien4 x 10 punten =40 Punten
   4 x Heer4 x 4 punten =16 Punten
   4 x Vrouw4 x 3 punten =12 Punten
   3 x Boer3 x 2 punten =6 Punten
   1 x Troef boer1 x 20 punten =20 Punten
   1 x Troef negen (nel)1 x 14 punten =14 Punten
   Laatste slag1 x 10 punten =10 Punten
   In totaal 162 Punten
 6. Puntenwaardering van de roem:
  • Driekaart : drie opeenvolgende kaarten van één kleur = 20 punten
  • Vierkaart : vier opeenvolgende kaarten van één kleur = 50 punten
  • Vier kaarten van gelijke waarde in één slag (aas t/m zeven) = 100 punten
  • Heer + vrouw indien troef (stuk) = 20 punten
  • Driekaart met daarin heer + vrouw van troef, (driekaart + stuk) = 40 punten
  • Vierkaart met daarin heer + vrouw van troef, (vierkaart + stuk) = 70 punten

   Dit bovengenoemde dient te geschieden in één slag.
   Het behalen van alle 8 slagen “mars”of “pit”of “pan” = 100 punten