Jokeren

SPELREGLEMENT

INLEIDENDE bepalingen tot het spelreglement:

 1. Elk lid van de KBN is verplicht op zijn toernooien, onder de KBN-noemer, volgens de KBN-regels te handelen. Is dit niet mogelijk dan kan het lid via de KBN in aanmerking komen voor assistentie tegen onkostenvergoeding als  vermeld in Artikel 6 van het huishoudelijk reglement.
 2. In het reglement worden geen afkortingen gebruikt.
  • Bij melding van de kleuren: schoppen, ruiten, harten, klaveren
  • Bij melding van de kaarten: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee
  • Bij melding van de speelrichting: noord, oost, zuid, west
  • Gever: gever.
 3. Een spel kaarten bestaat uit 4 x 13  kaarten, verdeeld over de kleuren: schoppen, ruiten, harten en klaveren
  Van elke kleur: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee
 4. Het spel  wordt gespeeld met een dubbel stel kaarten bestaande uit de hierboven genoemde kleuren c.q. kaarten
 5. Aan elk spel kaarten wordt één joker toegevoegd:  2 x 1 = 2 jokers
 6. De puntenwaardering van het spel:
  • Iedere kaart telt voor één punt
  • De speler die het spel uit maakt krijgt 0 punten
  • Indien men een joker in de hand heeft en men hiermede op tafel had gekund dan telt de joker als 5 punten
   en de overige kaarten als 1 punt